Salgs- og leveringsbetingelser og returpolitik

Salgs- og leveringsbetingelser og returpolitik

Beton-Apoteket ApS
CVR 26103363

Adresse Hørskætten 10, 2630 Taastrup, Danmark.
E-mail post@beton-apoteket.dk
Tlf. +45 36341900

Betaling

Betaling kan ske med betalingskort (VISA eller Dankort via www.paypal.com eller med MobilePay. Betaling sker ved bestilling af varer på webshoppen.

Levering

Levering sker som oftest ved PostNord, det kan dog være nødvendigt, at anvende kurér ved farligt gods eller særligt tunge forsendelser.

Leveringstiden for varen afhænger af det købte. Såfremt der er valgt forsendelse med PostNord, kan du finde estimerede leveringstider på www.postnord.dk

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du;

 1. a)  har modtaget din vare
 2. b)  får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis
 3. c)  får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om levering af en vare, der består af flere partier eller dele

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved enten kontakt til post@beton-apoteket.dk eller telefonisk til +45 36341900. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

Returnering

Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb.

Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen.
Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind.
Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering hos dig.

Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Dette gælder bl.a. for farligt gods som eks. epoxy.

Varer undtaget fortrydelsesretten

Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:

1. Aftaler omfattet af § 7, stk. 2:

 • –  Levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug, som leveres fysisk til forbrugerens hjem, bopæl eller arbejdsplads af en erhvervsdrivende, der ofte og regelmæssigt betjener faste ruter,
 • –  Stiftelse eller overdragelse af rettigheder over fast ejendom med undtagelse af fjernsalgsaftaler vedrørende finansielle tjenesteydelser eller af fjernsalgsaftaler vedrørende udlejning af fast ejendom,
 • –  Opførelse af bygning,
 • –  Omfattet af § 1, stk. 1, i lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis,længerevarende ferieprodukter m.v.,
 • –  Omfattet af § 1, stk. 1, i lov om pakkerejser,
 • –  Spil, hvor der for deltagelse betales en pengeindsats, eller
 • –  Hvor varen og købesummen udveksles samtidig med indgåelse af en aftale uden for denerhvervsdrivendes forretningssted, hvis købesummen ikke overstiger 350 kr.
 1. Udførte ikkefinansielle tjenesteydelser, hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført,
 2. Levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg,
 3. Levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt,
 4. Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen,
 5. Levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen,
 6. Levering af alkoholholdige drikkevarer, hvor prisen blev fastsat ved købsaftalens indgåelse og levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvor den faktiske værdi afhænger af markedskonjunkturer, som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på,
 7. Aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos forbrugeren, som denne på forhånd udtrykkeligt har anmodet om,
 8. Levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som forbrugeren har brudt plomberingen på,
 9. Levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner med undtagelse af abonnementsaftaler for levering af sådanne publikationer,
 10. Aftaler, der indgås på en offentlig auktion,
  1. Levering af tjenesteydelser i form af logi undtagen til beboelsesformål, transport af varer, biludlejningsvirksomhed, forplejning eller tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres,
  2. Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret,
  3. Finansielle tjenesteydelser omfattet af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.
  4. Aftaler om varer, værdipapirer eller tjenesteydelser, hvis prisen afhænger af udsving på kapitalmarkedet, som den erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse på, og som kan forekomme i fortrydelsesperioden.

  Du mister din fortrydelsesret, hvis;

  • –  du bryder forseglingen på varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årssager ikke er egnet til at blive returneret.Varens stand, når du sender den returDu hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.Tilbagebetaling af købsbeløbetHvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

   Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

   Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:

   Beton-Apoteket ApS c/o Freetrade Logistics ApS,

   Hørskætten 16, 2630 Taastrup, Danmark.

   Du kan også fortryde købet ved at give tydelig meddelelse mod forudgående aftale og aflevere den personligt på ovenstående adresse.

   Hvad skal jeg sende med tilbage?

   Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Ekspeditionen går hurtigere hvis, du ligeledes udfylder vores formular/standardfortrydelsesformular eller vedlægger følgende;

   Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

   Hvis der er noget galt med varen (reklamationsret)

   Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.

   Når du handler på (indsæt netbutik url) har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

   Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

   Hvor hurtigt skal jeg reklamere?

   Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

   Vi refunderer rimelige fragtomkostninger

   Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.

   Varen sendes til:

   Beton-Apoteket ApS c/o Freetrade Logistics ApS,

   Hørskætten 16, 2630 Taastrup, Danmark.

   Vi har brug for følgende information, når du sender varen til os: ordrenummer og om du sender hele ordren eller blot en del af denne retur.

   Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er, så detaljeret som muligt.

  Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

  Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

  Ansvar

  Oplysningerne i vores datablade er baseret på vores til enhver tid nuværende  viden og erfaring og må betragtes som vejledende. Beton Apoteket ApS tager forbehold for individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde, baseret på diverse anvendelseskriterier, der måtte være i Beton Apoteket Aps’ besiddelse. 

  Vi garanterer at kvaliteten på vores produkter er i henhold til oplysningerne i databladene, men vi fraskriver os ansvar for skader, der måtte opstå ved forkert brug af produkterne, eller hvis køberen, kunden eller anvenderen ikke har forsøgt at søge sig tilstrækkelig oplysning om sikkerhed, anvendelighed og brugbarhed.
  Vores anbefalinger skal anses som retningsgivende ud fra vores erfaring og kendskab til produkterne. Brugeren skal sikre sig at produktet er egnet til den påtænkte anvendelse, og brug af alle produkter sker på eget ansvar. Antaget forbrug er kun retningsgivende og skal vurderes af bruker i ethvert tilfælde. 
   
  Alle leverancer i henhold til gældende salgs- og leveringsbetingelser, anses som accepterede ved bestilling.

  Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)

  For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

  Navn
  Adresse
  Telefonnummer
  E-mail adresse

  Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

  Personoplysningerne registreres hos Beton-Apoteket ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

  Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

  Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

  Oplysninger afgivet til www.beton-apoteket.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

  Som registreret hos Beton-Apoteket ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Beton Apoteket ApS via e-mail post@beton-apoteket.dk

  Klageadgang

  Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til post@beton-apoteket.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

  Standardfortrydelsesformular

  (denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

  – Til Beton-Apoteket ApS:

  – Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

  – Bestilt den (*)/modtaget den (*)
  – Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
  – Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
  – Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

  – Dato
  (*) Det ikke relevante udstreges